Kampet

Kampet janë ekperienca edukative që u ndihmojnë liderëve të rijnë me qëllime pozitive për komunitetin të zhvillohen.