Kampet

Kampet janë eksperienca edukative që përmes qëllimeve pozitive për komunitetin, ndihmojnë në zhvillimin e liderëve të rinjë.