Programet Ditore

Programi ynë ditor fokusohet në zhvillimin personal dhe kryesisht forcon:

1. Mendimin kritik;
2. Zgjidhjen e problemeve dhe punën ekipore;
3. Edukatën qytetare dhe shërbimin në komunitet.