Programet ditore

Programi ynë ditor fokusohet në zhvillimin personal, dhe kryesisht forcon
(1) mendimin kritik,
(2) zgjidhjen e problemeve dhe punën ekipore,
(3) edukatën qytetare dhe shërbimin në komunitet