Ne jemi të akredituar për shkëmbin rinor në Europë!

Ne jemi të akredituar për shkëmbin rinor në Europë.

Kjo do të thotë që mund të dërgojmë dhe marrim vullnetarë nga Kosova në Bashkimin Europian dhe anasjelltas.

Rëndësia e këtyre programeve shtrihet në shkëmbimin ndërkulturor dhe në zhvillimin e shkathtësive të të rinjëve që ky program ofron.

Dëshiron të bëhesh vullnetar i EVS-it? Na shkruaj në info@toka-ks.org!