PËRFUNDOI ME SUKSES PROJEKTI I TRETË I KAMPANJËS "NDRYSHONI SHKOLLA"!

Është realizuar me sukses projekti i tretë i kampanjës “Ndryshoni Shkolla”!

Kampistët e TOKAs të cilët ishin pjesë e kampit të “Super-Vullnetarëve”, ndërtuan dollape dhe varëse nga druri për nxënësit e shkollës fillore “Sezai Surroi” në fshatin Bellobrad të Komunës së Dragashit.

Idea për dollapet dhe varëset ishte e mësimdhënësit Ensar Misini, ndërsa u realizua nga 40 kampistët e TOKAs nga e gjithë Kosova gjatë sesioneve të vullnetarizmit edukativ në kampin e “Super-Vullnetarëve”.

Kampistët përveç argëtimit dhe socializimit, ata zhvilluan shkathtësitë e punës me dru, planifikimit dhe bashkëpunimit, krejt kjo duke kontribuar për shoqëri.

//Ky kamp u financua nga projekti Promovimi i Shoqërisë Demokratike (DSP) – i financuar nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) dhe Ministria e Punëve të Jashtme e Danimarkës (DANIDA) dhe menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF). Kampi gjithashtu u përkrah nga organizata botërore për natyrë WWF Adria dhe Komuna e Prishtinës.