Kampi i Punës Vullnetare

Ky kamp online ka për qëllim të zhvillojë aftësitë dhe shkathtësitë e 40 pjesëmarrësve që janë pjesë e klubeve të Super Vullnetarëve. 

Këta Super Vullnetarë për 6 ditë punuan në 4 projekte të ndryshme vullnetare.

//Ky projekt mundësohet nga "Programi i shoqërisë civile për Shqipërinë dhe Kosovën", financuar nga Ministria e Punëve të Jashtme të Norvegjisë dhe menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) në partneritet me Partnerët Shqipëri për Ndryshim dhe Zhvillim (PA).