Qasja

Ne besojmë që mësimi nga eksperienca është mëyra më efektive e marrjes së diturisë, vetëbesimit dhe shkathtësive. Kjo është arsyeja pse - mësimi eksperiencial - është bërthama e gjithçka që bëjmë.

 

 

mësimi nga eksperienca është në bërthamën tonë