Donatorët

Mëposhtë janë të gjithë donatorët aktual dhe të kaluar të TOKAs. Ndër ta, donator strategjik është Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë përmes mbështetjes së ofruar nga Marrëveshja e Partneritetit Kornizë dhe përmes Instrumentit Evropian për Demokraci dhe të Drejtat e Njeriut EIDHR. Partner tjetër strategjik është Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) ‘EJA Kosovë’, bashkëfinancuar nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) dhe Agjencia Suedeze për Zhvillim dhe Bashkëpunim Ndërkombëtar (Sida).