Partnerët

Për krijimin e programeve të ndryshme dhe të pasura të tona kërkohet shumë punë ekipore me organizata dhe institucione tjera, lokale si dhe ndërkombëtare. Faleminderit për partnerët tanë strategjik, që e ndihmuan TOKAn për zhvillimin e programeve inovative për rininë e Kosovës.