Mjellmë Doli

Menaxhere për Zhvillim dhe Komunikim

Si koordinatore e komunikimit, unë sigurohem që çdo gjë që ne punojmë ta ndajmë me të tjerët në mënyrë sa më të kuptueshme.

Unë kam studiuar ekonomi dhe politika publike dhe kam punuar në fushën e zhvillimit, ku ndër të tjera, jam specializuar në gjetjen e zgjidhjeve përmes komunikimit.

Në të kaluarën kam punuar për Qeverinë e Kosovës dhe në organizata ndërkombëtare si ajo e Kombeve të Bashkuara dhe USAID.

Besoj thellësisht se edukimi është arma më e fortë për të zhvilluar një shoqëri, prandaj punoj në TOKA dhe e dua punën që ne bëjmë.

-----

Thënia e preferuar: "Nuk kam asnjë talent të veçantë, vetëm jam kurreshtare me shumë pasion." Albert Einstein