Hatixhe Zeka

Koordinatore e Projektit

Puna si asistene e projektit në TOKA kërkon që të gjej aktivitete të edukimit joformal dhe t’i editoj ato në mënyrë që të jenë më të përshtatshme për kontekstin shkollor në Kosovë. Përveç kësaj, një pjesë e punës i kushtohet edhe observimit të implementimit të këtyre aktiviteteve nëpër shkolla. 

Aktualisht jam duke studiuar Psikologji Shkollore dhe Këshillimi në Universitetin e Prishtinës, ku jam përgatitur që të njoh më thellësisht zhvillimin e fëmijëve dhe ndikimin e kontekstit shkollor tek ta.

Përvojat që më kanë përgatitur për të punuar në TOKA janë praktikimi i punës me fëmijë gjatë studimeve dhe puna si edukatore në një organizatë të komuniteteve joshumicë në Kosovë.

Një ndër shtytësit më të mëdhenj për zhvillimin e një shoqërie është edukimi cilësor dhe aftësimi i të rinjve për jetë. Në TOKA këto të dyja marrin vendin qendror dhe punohet me përkushtim drejt promovimit të një fryme të re në Kosovë. Këto gjëra më shtojnë motivimin që të punoj çdo ditë drejt këtij qëllimi.

Thënia e preferuar: "Diku, diçka e mrekullueshme po pret të kuptohet" - Carl Sagan.