Vullnetarizmi edukativ

Vullnetarizmi Edukativ është qasje pedagogjike e cila gërsheton punën vullnetare me udhëzim dhe reflektim. Kjo qasje pasuron përvojën e mësimit gjatë punës vullnetare, forcon ndjenjën e të qenurit pjesë e shoqërisë dhe ndikon në krijimin e përgjegjësisë qytetare.