PROGRAMI PËR TRAJNIM DHE MENTORIM

TPU është një projekt që u mundësua falë përkrahjes nga Zyra Zvicerrane për Zhvillim dhe Bashkëpunim në Kosovë. Qëllimi i projektit është trajnimi dhe mentorimi i mësimdhënësve duke shfrytëzuar metodat e edukimit jo-formal.

Deri tani kemi arritu t’I trajnojme rreth 30 mësimdhënësit dhe 800 nxënës ku zhvilluan kompetencat e parapara me kurrikulën e re. Mësimdhënësit dhe nxënësit ishin vizitë në qendrën edukativo-rekreative në Gërmi, ku praktikuan aktivitete të ndryshme nga databaza e TOKAs.

Ky projekt:

- Ngriti vetëdijen për mjedis
- Informoi të rinjtë për florën dhe faunën e pasur të parkut të Gërmisë