Kampet e Fundjavës

Zakonisht zgjasin 2-3 ditë dhe zhvillohen në Qendrën e bukur Rekreative të Gërmisë në Prishtinë.

Këto kampe shërbejnë si prezantim i programeve tona për pjesëmarrësit e rinj, programe të ndryshme për pjesëmarrësit e kaluar, si dhe për planifikimin dhe implementimin e programeve të vullnetarizmit edukativ.