Bordi

Anëtarët e Bordit të Drejtorëve janë sikur miqt tonë të ngushtë që gjithmonë na përkrahin dhe na ndihmojnë kur duhet të marrim vendime të rëndësishme për organizatën.