Vullnetarizmi Edukativ

Vullnetarizmi Edukativ është një metodë interaktive e edukimit brenda dhe jashtë klasës, ku liderët dhe pjesëmarrësit mësojnë aftësi të reja duke realizuar projekte për të mirën e komunitetit.

Aplikimi për liderë hapet një herë në vit dhe tashmë ka përfunduar.